Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Siedziba główna - Gliwice, ul. Kościuszki 15


 

Siedziba główna - Gliwice, ul. Kościuszki 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejście do budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15 zostało dostosowane do potrzeb osób z niepenosprawnością z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na  wózkach inwalidzkich).

 

Podjazd znajduje się z drugiej strony budynku od strony sali karnej (rysunek poniżej).

 

Przed podjazdem zostały wyznaczone oraz oznakowane 2 miejsca parkingowe dla pojazdów  osób niepełnosprawnych.

 

Przed drzwiami znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ochrony, który udziela  wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

Telefon do pracownika ochrony 32 338 00 10. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające dotarcie na wszystkie poziomy budynku.


Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się: parter przy VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (pom 032) oraz II piętro (pom 239).

 

Sala karna Sądu Okręgowego w Gliwicach również jest przystosowana do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Winda znajduje się przy wejściu głównym. Pomocy udziela pracownik ochrony.


W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 32 338 01 16.

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi jest Pani Izabela Orłowska- Kierownik III Wydziału Cywilnego Odwoławczego.

 

Ośrodek Zamiejscowy - Rybnik, ul. Piłsudskiego 33

 

Ośrodek Zamiejscowy - Rybnik, ul. Piłsudskiego 33

 

 

 

Wejście do budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku zostało  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprwnością z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 

Podjazd znajduje się z obu stron wejścia głównego (rysunek poniżej).

 

Przed podjazdem zostały wyznaczone oraz oznakowane 3 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

 

Pracownik ochrony udziela wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Telefon do pracownika ochrony 32 7840 572. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na wszystkie poziomy budynku.

 

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze: (przyziemie pom 004, parter pom 7, I piętro pom 104, II piętro pom 214)

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-08-09
Publikacja w dniu:
2019-08-09
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-06-26
Publikacja w dniu:
2014-07-15
Opis zmiany:
wprowadzenie informacji dla niepełnosprawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d