Doradca restrukturyzacyjny

 

Doradca restrukturyzacyjny

 

Wymogi dotyczące doradców restrukturyzacyjnych określa ustawa z dnia 15.06.2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 883 z późn. zm.), która weszła w życie dnia 10.10.2007 roku.

 

Określa ona zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z licencji.

 

 

Instytucję doradcy restrukturyzacyjnego regulują:

 

1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 883).

 

2. Ustawa z dnia 15.05.2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 243 t.j.).

 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.12.2015 roku w sprawie wzoru dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za jego wydanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 2187).

 

4. Wzór dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

 

 

Rejestr zmian dla: Doradca restrukturyzacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-08-14
Publikacja w dniu:
2017-08-14
Opis zmiany:
aktualizacja strony- zmiany w przepisach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-02-28
Publikacja w dniu:
2017-02-28
Opis zmiany:
aktualizacja strony- zmiany w przepisach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-22
Publikacja w dniu:
2016-06-22
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-22
Publikacja w dniu:
2016-06-22
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2011-07-27
Publikacja w dniu:
2013-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja - ponowne umieszczenie ustawy o licencji syndyka z 15/06/2007
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
aktualizacja