Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach jest:

 

SSO Ewa Trzeja-Wagner
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Skargi i wnioski do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego należy kierować wyłącznie na piśmie.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego udziela odpowiedzi na skargi wniesione w trybie art. 41 d ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych wyłącznie na piśmie.

Kompetencje Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wynikają z art.112 i 114 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Kontakt z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów na stronie - www.rzecznik.gov.pl 

 

Rejestr zmian dla: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2021-03-22
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-02-24
Publikacja w dniu:
2020-02-24
Opis zmiany:
aktualizacja (zmiany w przepisach)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-01-17
Publikacja w dniu:
2019-01-21
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja