Lista sędziów orzekających

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
L.p.  Nazwisko   Imię Stanowisko Wydział
1 Hajduk Wojciech sędzia sądu okręgowego I Cywilny
2 Kieć Andrzej sędzia sądu okręgowego I Cywilny
3 Klon Jarosław sędzia sądu okręgowego I Cywilny
4 Suchecki  Piotr sędzia sądu okręgowego I Cywilny
5 Sznajder Katarzyna sędzia sądu okręgowego I Cywilny
6 Oleksy-Miszczyk Łucja sędzia sądu okręgowego I Cywilny 
7 Przybylska Barbara sędzia sądu okręgowego I Cywilny 
8 Trojanowski Tadeusz sędzia sądu okręgowego I Cywilny 
9 Balion-Hajduk Magdalena sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
10 Banko Katarzyna sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
11 Brzyżkiewicz Henryk sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
12 Dąbek Leszek sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
13 Dyrda Andrzej sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
14 Gos-Górska Kamila sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach III Cywilny Odwoławczy
15 Hupa-Dębska Magdalena sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
16 Konińska  Barbara sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
17 Majewska-Czajkowska Beata sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
18 Rak Marcin sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
19 Szpyrka Mirella sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
20 Troll  Roman sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
21 Żymełka Artur sędzia sądu okręgowego III Cywilny Odwoławczy
22 Chodkiewicz Adam sędzia sądu okręgowego IV Karny
23 Cichocki Arkadiusz sędzia sądu okręgowego IV Karny
24 Dybek-Zdyń Agata sędzia sądu okręgowego IV Karny
25 Kempińska-Krawczyk Barbara sędzia sądu okręgowego IV Karny 
26 Samsonowski Wojciech sędzia sądu okręgowego IV Karny
27 Skumiał Sewer sędzia sądu okręgowego IV Karny
28 Stankiewicz-Chimiak Grażyna sędzia sądu okręgowego IV Karny
29 Zwolińska Anna sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach IV Karny
30 Cieślikowski Kazimierz sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
31 Ficek Krzysztof sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
32 Łata Arkadiusz sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
33 Mika Piotr sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
34 Pawlik  Piotr sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach VI Karny Odwoławczy
35 Peteja-Żak Małgorzata sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
36 Poniatowski Patryk sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
37 Prażmowski Dariusz sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
38 Schoenborn Marcin sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
39 Tokarczyk  Grażyna sędzia sądu okręgowego VI Karny Odwoławczy
40 Głowacki Wojciech sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach VII Penitencjarny
41 Jajszczok Bogdan sędzia sądu okręgowego VII Penitencjarny
42 Stępień Ewa sędzia sądu okręgowego VII Penitencjarny
43 Wita  Ilona sędzia sądu okręgowego VII Penitencjarny
44 Bogacińska-Piątek Patrycja sędzia sądu okręgowego VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
45 Capik-Pater Anna sędzia sądu okręgowego VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
46 Kalinka Teresa sędzia sądu okręgowego VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
47 Łanowy-Klimek Jolanta sędzia sądu okręgowego VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
48 Łazowska  Grażyna sędzia sądu okręgowego VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
49 Tyrka Grzegorz sędzia sądu okręgowego VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
50 Bloma-Wojciechowska Żaneta sędzia sądu okręgowego X Gospodarczy
51 Guza Leszek sędzia sądu okręgowego X Gospodarczy
52 Korfanty Małgorzata sędzia sądu okręgowego X Gospodarczy
53 Malinowski Łukasz sędzia sądu okręgowego X Gospodarczy
54 Tatarczyk Tomasz sędzia sądu okręgowego delegowany na stałe do Sądu Apelacyjnego w Katowicach X Gospodarczy
55 Zamojski Łukasz sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach X Gospodarczy
56 Zieliński Lesław sędzia sądu okręgowego X Gospodarczy
57 Żuradzka-Stuglik Agata sędzia sądu okręgowego X Gospodarczy
58 Braziewicz Barbara sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
59 Kimel Magdalena sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach XI Wizytacyjny
60 Lach Sławomir sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
61 Łukasińska-Kanty Joanna sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
62 Mierz Marcin sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
63 Pawlik Tomasz sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
64 Sobczyk Gabriela sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
65 Trzeja-Wagner Ewa sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
66 Urban Grażyna sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
67 Wyraz-Wieczorek  Arkadia sędzia sądu okręgowego XI Wizytacyjny
68 Hajda  Anna sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
69 Kopala Renata sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
70 Kucharczyk-Gemza Marta sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
71 Majewska-Lewandowska Maryla sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
72 Muszko-Adamczak Monika sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
73 Przybyła Barbara sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
74 Sztymelska Katarzyna sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
75 Wilczek Wojciech sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny
76 Żak Jolanta sędzia sądu okręgowego XII Wydział Cywilny Rodzinny

Artykuły

Rejestr zmian dla: Lista sędziów orzekających

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-13 20:39:25
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-13 20:39:05
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-13 20:34:30
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-13 20:32:54
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-13 20:23:16
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-07 09:50:25
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-03-25 15:32:48
Publikacja w dniu:
2021-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2021-03-25 14:57:18
Publikacja w dniu:
2021-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2021-03-02
Publikacja w dniu:
2021-03-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-02-16 15:14:49
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-12-18
Publikacja w dniu:
2020-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-10-26 15:13:27
Publikacja w dniu:
2020-10-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-10-21 15:11:03
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-10-21
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-10-21 14:03:35
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-10-08 10:57:38
Publikacja w dniu:
2020-10-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-09-25
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Michał Skrzypiec
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-07-23 11:08:25
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-07-02 13:41:38
Publikacja w dniu:
2020-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-05-27
Publikacja w dniu:
2020-05-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-04-06
Publikacja w dniu:
2020-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-10-18
Publikacja w dniu:
2019-10-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-25
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziow
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy sedziow
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-12-11
Publikacja w dniu:
2018-12-11
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-06-01
Publikacja w dniu:
2018-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-11
Publikacja w dniu:
2018-05-11
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-02-15
Publikacja w dniu:
2017-02-15
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-01-13
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-12-30
Publikacja w dniu:
2017-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-11-22
Publikacja w dniu:
2016-11-22
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-10-25
Publikacja w dniu:
2016-10-25
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-10-25
Publikacja w dniu:
2016-10-25
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-10-05
Publikacja w dniu:
2016-10-05
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-09-20
Publikacja w dniu:
2016-09-21
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-07
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-01
Publikacja w dniu:
2016-06-02
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-04-20
Publikacja w dniu:
2016-04-21
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-04-05
Publikacja w dniu:
2016-04-06
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-03-07
Publikacja w dniu:
2016-03-09
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-03-02
Publikacja w dniu:
2016-03-03
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-02-25
Publikacja w dniu:
2016-02-25
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-02-25
Publikacja w dniu:
2016-02-25
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-02-25
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-01-11
Publikacja w dniu:
2016-01-11
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-11-17
Publikacja w dniu:
2015-11-18
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-08-28
Publikacja w dniu:
2015-08-28
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-08-03
Publikacja w dniu:
2015-08-05
Opis zmiany:
Aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-07-01
Publikacja w dniu:
2015-06-30
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów orzekających
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-05-12
Publikacja w dniu:
2015-05-26
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów orzekających
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-04-21
Publikacja w dniu:
2015-04-24
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów orzekających
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-04-01
Publikacja w dniu:
2015-04-01
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów orzekających
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-03-27
Publikacja w dniu:
2015-03-30
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów orzekających
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2015-02-04
Publikacja w dniu:
2015-02-04
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów SO Gliwice
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2015-01-13
Publikacja w dniu:
2015-01-14
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - stan na dzień 2015/01/13
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2015-01-12
Publikacja w dniu:
2015-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - stan na dzień 2015/01/12
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2015-01-02
Publikacja w dniu:
2015-01-07
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - stan na dzień 2015/01/02
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-10-29
Publikacja w dniu:
2014-10-29
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających - stan na dzień 2014/10/29
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-10-21
Publikacja w dniu:
2014-10-21
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - stan na dzień 2014/10/21
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-10-01
Publikacja w dniu:
2014-10-03
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów - stan na dzień 2014/10/01
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-07-25
Publikacja w dniu:
2014-08-01
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - stan na dzień 2014/08/01
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-06-06
Publikacja w dniu:
2014-06-07
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - stan na dzień 2014/06/06
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-04-01
Publikacja w dniu:
2014-04-01
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów w Sądzie Okręgowym w Gliwicach od 01/04/2014
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-03-17
Publikacja w dniu:
2014-03-17
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów w Sądzie Okręgowym w Gliwicach od 17/03/2014
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-03-03
Publikacja w dniu:
2014-03-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-02-03
Publikacja w dniu:
2014-02-04
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-01-01
Publikacja w dniu:
2014-01-07
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - od 01/01/2014
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-10-01
Publikacja w dniu:
2013-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - od 01/10/2013
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-04
Publikacja w dniu:
2013-09-05
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - od 04/09/2013
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-08-13
Publikacja w dniu:
2013-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie listy sędziów z dnia 13 sierpnia 2013 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-07-16
Publikacja w dniu:
2013-08-05
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-07-10
Publikacja w dniu:
2013-07-15
Opis zmiany:
aktualizacja - lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach - od 10/07/2013
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-06-19
Publikacja w dniu:
2013-06-25
Opis zmiany:
aktualizacja - listy sędziów orzekających - obowiązuje od 19/06/2013
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-05-06
Publikacja w dniu:
2013-05-06
Opis zmiany:
aktualizacja - listy sędziów orzekających - obowiązuje od 06/05/2013
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-04-30
Publikacja w dniu:
2013-04-30
Opis zmiany:
aktualizacja - listy sędziów orzekających - obowiązuje od 01/05/2013
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-03-15
Publikacja w dniu:
2013-03-15
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie listy sędziów z dnia 15 marca 2013 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-02-11
Publikacja w dniu:
2013-02-12
Opis zmiany:
aktualizacja - uaktualnienie listy sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-01-25
Publikacja w dniu:
2013-01-25
Opis zmiany:
aktualizacja - Lista sędziów orzekających Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-01-08
Publikacja w dniu:
2013-01-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-03
Publikacja w dniu:
2012-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja