Dyrektor Sądu Okręgowego

 Obowiązki Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach pełni

Amadeusz Jędrzejczyk

Sekretariat Dyrektora:
ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice
II piętro pokój 219
Telefon: 32 / 33 80 265

Faks 32/33 80 263
Adres e-mail: dyrektor@gliwice.so.gov.pl

 

Dyrektor Sądu Okręgowego Amadeusz Jędrzejczyk:

 1.  kieruje działalnością administracyjną Sądu Okręgowego, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd zadań;
 2.  wykonuje zadania w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 4.  określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach i sekcjach Sądu;
 5. określa, w porozumieniu z Prezesem Sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu w: oddziałach, Samodzielnej Sekcji obrotu prawnego z zagranicą, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów i Biurze Obsługi Interesanta;
 6.  koordynuje działalność jednostek organizacyjnych sądu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu;
 7. sprawuje bezpośredni nadzór na Oddziałami: Informatycznym, Finansowym, Gospodarczym oraz Inwestycji i Remontów, Sekcją ds. BHP i P.Poż., Zespołem Audytu Wewnętrznego oraz samodzielnym stanowiskiem ds. zamówień publicznych;
  1. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  2. odpowiada za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym Prezesowi Sądu, w tym ogłasza ewakuację Sądu;
 8. sprawuje także nadzór nad Oddziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych;
 9. sprawuje również nadzór nad Oddziałem Kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami sądu oraz innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezesa Sądu;
 10. zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe, oraz narzędzia pracy, które umożliwią wykonanie ich obowiązków orzeczniczych;
 11. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu;
 12. wykonuje czynności dysponenta budżetu III stopnia dla Sądu Okręgowego;
 13. wykonuje czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej;
 14. sprawuje ogólny nadzór nad gospodarką finansową Sądu.Dyrektor jest zobowiązany informować Prezesa Sądu o swoich decyzjach oraz sposobie i kolejności realizowania wskazań kierunkowych.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-07
Opis zmiany:
aktualizacja (podział kompetencji)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-17
Opis zmiany:
aktualizaja podziału kompetencji i zadań
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-30
Publikacja w dniu:
2013-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja - zadań i kompetencji Prezesa na podst. zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2013/09/30
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-21
Publikacja w dniu:
2013-02-25
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie danych dot. kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-21
Publikacja w dniu:
2013-02-25
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie danych dot. kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja