Podstawa prawna

Sąd Okręgowy w Gliwicach jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, został utworzony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz.1508 z późn. zm.), jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.


Funkcjonuje w sektorze finansów publicznych i finansowany jest w całości z budżetu państwa.


Jak wszystkie polskie sądy działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja