Elektroniczna skrzynka podawcza

I.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Gliwicach,

za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Gliwicach:
- dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego

(ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
- nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

II.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

III.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Gliwicach niezbędne jest:
- posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
- wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP pod nazwą "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Okręgowego w Gliwicach"

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Grzegorz Zajączkowski
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
aktualizacja informacji o ePUAP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d