E-sąd

Sąd Okręgowy w Gliwicach informuje, że nie został utworzony system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe i z przyczyn technicznych nieleżących po stronie Sądu Okręgowego w Glwicach nie jest możliwe wnoszenie pism procesowych w tym trybie.

 

 

 

e-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

 

Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny ul. Boczna Lubomelskiej 13 20-076 Lublin od 1 stycznia 2010 r. prowadzi nowe cywilne postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) - unormowane w k.p.c. w rozdziale Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (art. 50528 i nast.) ustawa z dnia 9.01.2009 r. o zm. ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156).

Informacje dotyczące e-Sądu można uzyskać na stronie e-sądu: www.e-sad.gov.pl lub telefonicznie 81-5350746 lub 81-5350751.


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna

Rejestr zmian dla: E-sąd

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-07-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-10-31
Publikacja w dniu:
2012-10-31
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-10-31
Publikacja w dniu:
2012-10-31
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d