Informacje dla interesantów

W tej części serwisu znajdą Państwo wiele praktycznych informacji dedykowanych w szczególności:

 

  • stronom postępowań, a więc w szczególności informacje o/dla:

- opłatach sądowych,
- godzinach urzędowania sądu,
- dostępnych formach pomocy prawnej,
- przysługujących stronom prawach i obowiązkach (w broszurach informacyjno-edukacyjnych),
- formie i treści pozwów i innych pism sądowych, (w wzorach pism procesowych zawartych w w/w broszurach
  oraz w zakładce dokumenty i formularze),
- numerach kont bankowych na które należy dokonywać wpłat,

  • osobom pokrzywdzonym i potrzebującym pomocy, a więc w szczególności informacje o:

- podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej,
- instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia psychologicznego,
- placówkach i instytucjach realizujących zadania w zakresie leczenia, oddziaływań terapeutycznych
  i programów korekcyjno - edukacyjnych,

  • oferentom i kontrahentom,
  • kandydatom na:

- mediatorów, ławników, biegłych, lekarzy sądowych.

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d