Informacje dla interesantów

W tej części serwisu znajdą Państwo wiele praktycznych informacji dedykowanych w szczególności:

 • stronom postępowań, a więc w szczególności informacje o/dla:
 • opłatach sądowych,
 • godzinach urzędowania sądu,
 • dostępnych formach pomocy prawnej,
 • przysługujących stronom prawach i obowiązkach (w broszurach informacyjno-edukacyjnych),
 • formie i treści pozwów i innych pism sądowych, (w wzorach pism procesowych zawartych w w/w broszurach oraz w zakładce dokumenty i formularze),
 • numerach kont bankowych na które należy dokonywać wpłat,
 • osobom pokrzywdzonym i potrzebującym pomocy, a więc w szczególności informacje o:
 • podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej,
 • instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia psychologicznego,
 • placówkach i instytucjach realizujących zadania w zakresie leczenia, oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno - edukacyjnych,
 • oferentom i kontrahentom,
 • kandydatom na:
 • mediatorów, ławników, biegłych, lekarzy sądowych.

Informacje o sposobach wszczynania postępowań, podstawowych dokumentach, które należy złożyć, kosztach sądowych, procedurze ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, jak również informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dotyczących mediacji, a ponadto informacji , o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz 294) można również znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2021-05-13 20:45:21
Publikacja w dniu:
2021-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
dodanie formuły dot MS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d